Forumul FCRP

Curs autorizat Manager Resurse Umane 2-4 si 9-11 martie 2012

0 Membri si 1 Vizitator vizualizeaza acest subiect.

Offline Alina Mihalache

  • ***
  • 9
  • Grupa: -
Cursul de Manager resurse umane organizat de Schultz Consulting este construit după o experiență remarcabilă în consultanță și training în domeniul resurselor umane.
Cursul dorește să ofere participanților abilitați de planificare și gestionare a resurselor umane în contextul sistemului de valori care guvernează relațiile de muncă în România.

Abordarea managementului resurselor umane din România este total diferită de abordarea altor state cu experientă în gestionarea relațiilor de muncă în societatea capitalistă.
Cursul este construit în contextul procesului schimbării atitudinii față de muncă și proprietate pe care îl traversează țara noastră. Managerii de resurse umane trebuie să fie pregătiți să găsească soluții atât la problemele oamenilor cât si ale organizației.
Acest curs oferă participanților un mediu de laborator în care pot lucra la dezvoltarea personală și profesională.
 

BENEFICII:
1. Curs interactiv axat pe probleme practice și instrumente eficiente;
2. Participantul va fi pus în situația de a găsi soluții la probleme reale românești;
3. Participanții au șansa să interacționeze cu un Trainer cu o vastă experiență practică în domeniul resurselor umane;
4. Participanții vor primi suport de curs și fise de lucru pentru aplicații, vor realiza la sfârsitul programului instrumente de lucru aplicabile în compania pe care o reprezintă (fișe de post, sisteme de evaluare, interviuri structurate, formulare de analiza a mediului intern etc);
5. Participanții se vor consulta cu trainerul în vederea identificării temei lucrării practice pentru examenul de absolvire;
6. Participanții vor invăța tehnici de persuasiune și negociere utilizabile în activitatea de gestionare a resurselor umane;
7.  Participarea unui număr de manageri și specialiști în RU adaugă plus valoare procesului de formare, datorită schimbului de idei și experințe din diferite domenii de activitate;
8. Absolvenții examenului final vor primi un certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educației și CNFPA și un supliment descriptiv cu competențele dobândite în conformitate cu ocupația de Manager resurse umane, cod 121207 din COR;
9.  Este singurul curs care abordează resursele umane și din perspectiva proiectelor;
10. Se asigură tutoriat pentru realizarea lucrărilor practice;
11. Participanții vor beneficia de 2 pauze de cafea/zi și servicii de catering la prânz, asigurate de organizatori.

Absolvenții examenului final vor primi certificat de absolvire, în conformitate cu ocupația de Manager resurse umane, recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului și Ministerul muncii, familiei si protectiei sociale.

Scop: Să dezvolte competențe de manager resurse umane

OBIECTIVE:

La sfârșitul cursului participanții vor fi capabili să:
 
1. Consilieze ceilalți manageri în probleme de resurse umane;
2. Coordoneze desfășurarea activităților de resurse umane;
3. Coordoneze elaborarea politicilor și programelor de resurse umane;
4. Coordoneze personalul din departamentul de resurse umane;
5. Elaboreze strategia de resurse umane;
6. Monitorizeze costurile de personal;
7. Monitorizeze sistemul de relații de muncă al organizației;
8. Organizeze activitățile departamentului de resurse umane;
9. Reprezinte compartimentul de resurse umane;


CURSUL SE ADRESEAZĂ:
- Managerilor de resurse umane;
- Specialiștilor în resurse umane - din companii naționale și multinaționale;
- Managerilor generali  care doresc să dezvolte politici moderne de HR în propriile companii;
- Managerilor de proiect care gestionează echipe complexe de proiect.

TEMATICĂ:

 Management

Management – cele cinci funcții: planificare, organizare, conducere, coordonare, monitorizare
Rolul managerului de resurse umane în dezvoltarea unei companii. Formula ideală:  MRU+ (PR-ist exceptional+Director de vânzari eficient+Director de MK)
Obiectivele și Strategia departamentului de RU
Cum  realizăm structura organizațională pentru o companie? Ce tip de structură este adaptat companiei noastre?


 Cultura organizațională

Cultura organizațională (CO) – elemente specifice în companii romanești și multinationale
Cum văd managerii generali CO? Cum văd angajații CO?
CO – aliat în crearea unui sistem motivațional eficient și al unui cadru ideal de desfășurare a activitații angajaților
Tipuri de culturi organizaționale – cum le identificam , ce instrumente personalizate putem utiliza?
Schimbarea culturii organizaționale – avantaje versus metode de schimbare

 Recrutarea și selecția 

1. Recrutarea

Identificarea nevoii de recrutare: planificat sau spontan.
Realizarea profilului candidatului d.p.d.v. profesional și comportamental
Identificarea competențelor ideale  având ca resurse: fișa postului pentru care recrutăm, proceduri de lucru, obiective sau target-uri stabilite, condiții deosebite de mediu, specificitatea pieței în care va acționa viitorul angajat, cultura echipei/companiei, procese de evaluare a performanței în compania respectivă
Recrutarea internă versus Recrutarea externă
Identificarea celei mai eficiente surse de recrutare în functie de profilul candidatului,  timpul și bugetul alocat întregului proces de recrutare și selecție.
Cum gestionăm aceste surse de recrutare? Reguli de bază.

2. Selecția candidatilor
   
Etapele procesului de selecție ;
Interviul telefonic : structură, mod de realizare ;
Interviul de selecție : tipuri de interviu ( comportamental și/sau situațional ; individual sau de grup). Structura interviului și derularea lui ;
Alte forme de evaluare candidat : role-play, studii de caz, simulari, teste profesionale, teste psihologice – adaptate poziției pentru care recrutăm ;
Evaluarea interviului de selectie. Instrumente standardizate ;
Rolul intervievatorului în relația cu un candidat;
Mesajele comunicării nonverbale și interpretarea lor în interviu.

 Integrarea noilor angajați

Planificarea , implementarea și evaluarea integrării;
Etapele procesului de integrare. Persoanele implicate în această activitate;
Beneficiile integrării pentru angajat și pentru companie;
Metode de integrare a noului angajat : pe post, în echipă, în organizație.

 Realizarea și revizuirea fișelor de post
   
Structura fișei de post. Importanța fișei de post în organizație;
Planificarea programului de analiza postului;
Comunicarea programului în firmă și persoanele implicate în analiza postului;
Metode de analiza a postului : analiza documentelor, observarea muncii, chestionarele de analiză, interviul structurat sau semistructurat, foaia zilnică de lucru etc.;
Redactarea fișelor de post.

 Evaluarea Performanțelor angajatilor
Ce ințelegem prin evaluarea performanțelor angajaților?
Etapele Procesului de evaluare a performațelor și persoanele implicate. Graficul Gantt.
Obiectivele evaluării performanțelor și avantajele lor.
Tehnici și metode de evaluare a performanțelor: MBO, 180 si 360 grade feedback.
Realizarea unor instrumente de evaluare (chestionare) pentru diverse posturi din companii. Cum identificăm elementele specifice evaluării într-o companie?
Organizarea și desfașurarea intâlnirii de feed-back în evaluare.
Follow-up in  evaluarea performanțelor.

 Motivarea angajaților

Elementele motivării nonfinanciare. Cum le identificam la un angajat?
Cum poate o companie să motiveze nonfinanciar angajații? Cine ,,motivează”?

 Evaluarea posturilor
De ce realizăm evaluarea posturilor?
Metode de evaluare: metoda punctelor, metoda comparației.

 Formarea și dezvoltarea personală a  angajaților
Cum identificăm ariile de dezvoltare pentru fiecare angajat? Care sunt procesele de RU care îndeplinesc acest rol?
Metode formale (instrumente de lucru standardizate) sau informale (evenimente critice) de identificare a nevoilor de dezvoltare;
Forme de dezvoltare personală: training intern sau extern, coaching, mentoring, training on the job, team-building;
Planificarea, implementarea și evaluarea unui program de dezvoltare la nivel organizational.

 Managementul carierei
Cariera – forme identificate și importanță;
Metode de planificarea carierei la nivel organizațional;
Cum organizăm un proces de promovare în companie?

 Comunicarea
Identificarea barierelor în comunicarea departamentului de RU. Cum ridicam aceste bariere?
Feedback-ul în activitatea departamentului de resurse umane: oferire și solicitare;
Managerul de resurse umane  – PR-ist excepțional? Director de vânzari eficient? Director de MK?


 Managementul conflictelor

Rolul MRU în identificarea și gestionarea conflictelor în organizație;
Metode de prevenire și de rezolvare a conflictelor;
   
   Pe parcursul celor 6 zile de curs vom aborda si elemente de:

 Gestionarea resurselor umane în proiecte
   
   Relația dintre organizație și proiecte din perspectiva resurselor umane;
   Instrumente ale managementului de proiect aplicate în resurse umane;
   Motivarea resurselor umane în cadrul proiectului;
   Planificarea și organizarea resurselor umane în proiect;
   Evaluarea performanței resurselor umane în cadrul proiectelor;
   
În timpul cursului se vor susține teste grilă, pentru atestarea competențelor conținute de standardul ocupațional.

Examenul de absolvire constă într-o probă practică (realizarea unui plan general de resurse umane) și o probă teoretică (test grilă).

La examenul de absolvire va fi prezentă o Comisie de evaluare formată din evaluatori ai  Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților.

Absolvenții examenului final vor primi certificat de absolvire, în conformitate cu ocupația de Manager resurse umane, recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului și Ministerul muncii, familiei si protectiei sociale.


PERIOADA DE DESFĂȘURĂRE:  2-4 si 9-11 martie 2012
Examenul de absolvire se va desfasura LUNI 12 martie 2012

LOCUL  DE DESFĂȘURĂRE: București, Str. Rondă, nr. 8 bis. Sector 2


GRUP ȚINTĂ: 8-12 persoane.TRAINER:

 
Manuela Trușcă

- 12 ani experientă în resurse umane ca Manager de resurse umane si Senior consultant in companii romanesti si multinationale,
- 10 ani experientă în training open si personalizat,
- Specialist în sisteme de calitate,
- Specialist în management de proiect la nivel international.


TAXA DE PARTICIPARE:
Taxa de participare este de 1500 RON/participant (1300 ron taxa curs și 200 ron taxa examen de absolvire).

Taxa de participare nu conține TVA,
întrucât Schultz Consulting nu este plătitoare de TVA.

Taxa de participare se poate plati in 2 rate. (50% pana la data inceperii cursului si 50% pana la data examenului de absolvire)

Participanții care plătesc în avans întrega sumă beneficiază de  o reducere de 10%.

Oferim discount pentru grupuri de minim 3 persoane, aparținând aceleiași organizații.

Taxa de participare include toate costurile cu privire la traineri, sală curs,  suportul și materiale de curs, pauzele de cafea, masa de prânz, testele intermediare, examenul de absolvire si eliberarea certificatului de absolvire.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

1. Studii superioare absolvite demonstrate cu diplomă/adeverință de licență;
2. Copie după BI/CI;
3. Fișa de înscriere completată și semnată, pe care o puteți descărca de pe site-ul nostru www.schultz.ro
4. copie a unui document care să ateste achitarea primei rate

Persoanele interesate vor trimite aceste documente la adresa alina.mihalache@schultz.ro, fax: 021.315.65.48 pana la data de 27 februarie 2012.

Conform OG 129/2000 referitoare la formarea profesională a adulților costul cursurilor autorizate de CNFPA se deduce (după caz) din impozitul pe profit sau pe venit al firmei.

DATE DE CONTACT:

Alina Mihalache
Tel: 021.315.65.47
Fax: 021.315.65.48
Mob: 0728.16.33.03.
e-mail: alina.mihalache@schultz.ro