Forumul FCRP

Curs autorizat Leadership & Management martie 2012

0 Membri si 1 Vizitator vizualizeaza acest subiect.

Offline Alina Mihalache

  • ***
  • 9
  • Grupa: -
Curs autorizat Leadership & Management martie 2012
« : Februarie 13, 2012, 16:47:34 »
Cursul este autorizat CNFPA pe grupări de competențe cheie, specifice mai multor ocupații: „Competențe antreprenoriale”

Leadership&Management  este cel mai apreciat curs Schultz Consulting în companii.

Cursul pune accentul pe competențele comportamentale pe care un Leader trebuie să și le dezvolte, astfel încât să aibă succes.
Participând la acest curs, veți fi capabili să gestionați echipe de lucru și parteneriate, fără a recurge în primul rând la proceduri ci utilizând propriile surse de putere adaptate diferitelor tipuri de situații.

Leadership&Management este un curs care abordează exact probleme și situații din „viața de zi cu zi’’ ale unei echipe, ajutând participanții nu numai să le constientizeze, ci și să găsească soluții concrete pentru fiecare în parte, astfel încât rezultatele pe care le vor obține ulterior parcurgerii cursului să fie unele net superioare.

Cursul este unul practic prin excelență – participantii sunt puși în diferitele ipostaze în care se regăsește un Leader, astfel, ajutându-i să identifice cele mai bune soluții pentru rezolvarea problemelor cu care se vor confrunta.

Vom aborda elemente legate de leadership, de diferențele și asemănările dintre management și leadership, de gradul în care acesta poate și trebuie să acorde libertate de decizie membrilor echipei (leadership situațional), de tipul de Leader  reprezentat de fiecare participant și de modul în care poate determina implicarea membrilor echipei în cadrul sarcinilor. De asemenea, vor fi abordate elemente legate de modul în care un Leader asigură interacțiunea dintre propria echipa și alte echipe.

Valoarea adaugată a acestui curs este ca oferă posibilitatea fiecarui participant de a se autoevalua din perspectiva rolului de Leader, precum și de a primi feedback comportamental, legat de comportamentele specifice unui Leader de succes, atât din partea celorlalți participanți, cât și din partea trainerilor. Astfel, la finalul cursului participanții vor primi fișe de feedback pe baza cărora pot identifica propriile puncte tari, precum și ariile pe care trebuie să le dezvolte în continuare pentru a deveni un Leader de succes.

În același sens vor fi utilizate, aplicate și interpretate o serie de chestionare și teste specifice, menite să identifice sursele de putere utilizate de fiecare participant, modul în care se raportează fiecare la luarea deciziilor și la interacțiunea cu ceilalți membrii ai echipei.

Examenul de absolvire se va desfășura în ultima zi de curs și va consta într-o probă teoretică (test grilă) și o probă practică (proiect)

La examenul de absolvire va fi prezentă o Comisie de evaluare formată din evaluatori ai  Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților.În urma absolvirii acestui curs, participanții vor primi un Certificat de „Competente antreprenoriale” recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei și Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților.
Certificatul recunoaște Grupări de competențe cheie, specifice mai multor ocupații: „Competențe antreprenoriale”


Scopul cursului : Să dezvolte competențe de conducere


Obiective: La finalul cursului participanții vor fi capabili să:

-   definească diferența dintre leadership și management;
-   identifice tipurile de lideri;
-   recunoască funcțiile managementului;
-   recunoască tipuri de leaderi;
-   demonstreze abilitați de organizare a sarcinilor de lucru;
-   demonstreze abilitați de comunicare;
-   demonstreze abilitați de a lucra în echipă;
-   demonstreze abilitați de a lua decizii;
-   demonstreze abilitați de gestionare a timpului;
-   identifice propriul stil de abordare a conflictelor;
-   identifice propriile surse de putere;
-   demonstreze gestionarea procesului de luare a deciziilor;
-   demonstreze abilități specifice unui negociator.
TEMATICĂ:

„Arta de a conduce oamenii”:
-   Diferenta dintre leadership și management
-   Tipuri de leaderi

LEADERSHIP
Obiective generale:
1. Înțelegerea conceptului de leadership;
2. Analiza diverselor strategii decizionale;
3. Dezvoltarea abilitatilor de conducere .

Conceptul de leadership:
-   concepte și definiție;
-   abordări ale leadership-ului.

Profilul unui leader:
-   portretul leader-ului: caracteristici, competențe;
-   tipurile de responsabilități ale leader-ului;
-   rolurile pe care le poate juca în cadrul organizației.

Relațiile leader-ului:
-   relația leader-organizație; leader-grup; leader-echipă
relația leadership - stiluri de conducere

Procesul decizional:
-   tipuri de decizii ale leader-ului;
-   implicarea organizației în procesul decizional.


TEORII DE MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL
Obiective generale :
1.   Evidențierea componentelor managementului organizațional;
2.   Transmiterea cunoștintelor teoretice și practice necesare funcției de manager într-o organizație;
3.   Dezvoltarea abilitaților și atitudinilor specifice funcției de manager.

Analiza mediului organizational:
-   Definirea organizației;
-   Etapele/procesul de analiză a nevoilor organizaționale;
-   Instrumente de analiza a mediului organizațional.

Planificarea organizațională:
-   Planificarea strategică;
-   Formularea misiunii organizaționale, a strategiilor și a obiectivelor strategice;
Dezvoltarea planurilor operaționale.

Resursele organizatiei:
-   Aspecte privind intercorelarea tuturor resurselor organizației;
Instrumente de planificare a resurselor.

Dezvoltarea parteneriatului:
-   Elemente privind comunicarea externa și dezvoltarea parteneriatului;
Construirea și menținerea relațiilor de parteneriat.

MANAGEMENT GENERAL:
Obiective generale:
1.   Înțelegerea procesului de management;
2.   Cunoașterea tipurilor, stilurilor și profilului de manager;
3.   Managementul echipei;
4.   Managementul luării deciziei.

Management și manageri:
-   Etapele procesului managerial, funcțiile managementului;
-   Procesul de luare a deciziilor în organizație;
Cunoașterea relațiilor interumane; motivarea – teorii motivationale.

Managerii:
-   Tipuri de manageri;
-   Stiluri manageriale;
-   Profilul managerului.

Managementul  echipei:
-   roluri ale membrilor echipei;
-   funcții ale echipei;
-   etapele formării echipei.

Managementul luării deciziei:
-   moduri de luare a deciziilor;
-   cooptarea factorilor interesați de rezolvarea problemei;
adaptarea modului de luare a deciziei la grupul decizional


MANAGEMENTUL TIMPULUI
Obiective generale:
1. Intelegerea conceptului management al timpului

Conceptul de Managementul timpului:
-   Concepte și definiție;
-   Identificarea hoțiilor de timp;
-   Prioritizarea sarcinilor.
METODOLOGIE

Cursul este dinamic, interactiv, axat pe optimizarea cunoștințelor, dezvoltarea abilitaților și formarea atitudinilor, utilizând științe comportamentale aplicate prin metoda experențială.
•   Încurajarea implicării active a tuturor participanților;
•   Promovarea unei atmosfere de colaborare;
•   Ajutarea participanților să stabilească legături între sesiunea de formare și situații din viața de zi cu zi;
•   Indrumarea participanților spre materiale și resurse umane de care ar putea avea nevoie.
   
Tehnici folosite în facilitarea fazei de prelucrare a informațiilor:
•   Discuții în grup pe marginea tiparelor și temelor recurente care apar ca rezultat al experienței individuale;
•   Identificarea și analizarea informațiilor;
•   Feed-back;
•   Participanții sunt puși în postura de a supraveghea procesul și de a descrie cele observate.

Tehnici folosite pentru a facilita procesul de generalizare:
•   Rezumarea "lecțiilor" în propoziții scurte, concise, generalizate;
•   Grupul va discuta și va cădea de acord asupra definițiilor, conceptelor, termenilor și propozițiilor cheie;
•   Reacții individuale și în grup la probleme gen: "Cum crezi că se raportează ceea ce ai făcut și învățat în această sesiune de lucru la viața ta de zi cu zi".

Tehnici folosite pentru a facilita etapa aplicării:
•   Reacții individuale și de grup la întrebarea: "Cum ai putea folosi cele invățate pentru a fi mai eficient în cadrul activității tale specifice";
•   Revizuirea informațiilor generate în decursul sesiunilor de formare și analizarea concluziilor pentru a reflecta noi perspective, planuri și comportamente;
•   Modificarea sau/și dezvoltarea planurilor de acțiune, scopurilor personale și strategiilor de modificare a comportamentului personal.
PREZENTARE  TRAINER:

Marius Donțu

Actionar majoritar si Manager general la Schultz Consulting, de profesie jurist, are 21 ani experientă în management de proiect pentru companii, structuri guvernamentale, Programe ale Uniunii Europene, Programe ale Băncii Mondiale, Programul Natiunile Unite pentru Dezvoltare, Programe guvernamentale.

A desfasurat proiecte internationale cu parteneri din Germania, Finlanda, Danemarca, Franta, Marea Britanie, Polonia.

Trainer certificat la nivel national si international, are o experinta de peste 18 ani in training, perioada in care a dezvoltat numeroase programe de training in diferite domenii, perfect adaptate cerintelor clientilor: comunicare, customer care, resurse umane, formare de formatori, managementul timpului, leadership, etc.

Marius Dontu a avut oportunitatea de a lucra, de-a lungul timpului, in echipe internationale, atat ca manager de proiect cat si ca trainer format la scoala american.

Este specializat in sisteme europene de evaluare a competentelor in urma cursurilor absolvite in Austria si a experientei de lucru cu traineri din Europa.


LOCUL  DE DESFĂȘURARE:   sediul Schultz Consulting, str. Rondă, nr. 8bis, sector 2

PERIOADA:            3 ZILE, 9-11 martie 2012
Examenul de absolvire se va desfasura  in data de 11 martie 2012.

GRUP ȚINTĂ:         12 persoane

TAXĂ DE PARTICIPARE:         1000 Lei/participant 
(800 lei taxa curs si 200 lei taxa certificare)

EARLY BOOKING
Pentru plata integrală a cursului până la 20 februarie 2012
beneficiați de o reducere de 20% (200 lei)

Oferim discout pentru grupuri mai mari de 4 persoane!

Participanții la alte cursuri Schultz Consulting beneficiază de o reducere de 10%!

REDUCERILE NU SE CUMULEAZĂ!
Taxa de participare include toate costurile legate de suportul de curs, materialele de curs, susținerea examenului final și eliberarea certificatului de absolvire, 2 pauze de cafea și  masa de prânz în cele 3 zile de curs.


Taxa de participare nu include TVA,
pentru ca SCHULTZ CONSULTING nu este plătitoare de TVA.CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
-   fișă de înscriere completată și semnată;
-   copie CI;
-   copie diplomă studii;
-   copia unui document care să ateste achitarea taxei de curs

Persoanele interesate vor trimite documentele necesare înscrierii, până la
data de 5 martie 2012 la adresa de e-mail alina.mihalache@schultz.ro;
fax: 021 315 65 48


Persoană de contact pentru detalii legate de înscriere si alte detalii administrative:
Alina Mihalache
Tel: 0728 16 33 03


Înscrierile se fac în ordinea primirii fișelor până la completarea locurilor.


Conform O.G. 129/2000 Cap. V., referitoare la formarea profesională a adulților costul cursurilor autorizate de CNFPA se deduce (după caz) din
impozitul pe profit sau pe venit al firmei.