Forumul FCRP

Curs autorizat de Formator martie 2012 Schultz Consulting

0 Membri si 1 Vizitator vizualizeaza acest subiect.

Offline Alina Mihalache

  • ***
  • 9
  • Grupa: -
Curs autorizat de Formator martie 2012 Schultz Consulting
« : Februarie 13, 2012, 16:39:35 »
Schultz Consulting are plăcerea de a vă anunța organizarea cursului autorizat de Formator, care se va desfășura la sediul nostru din str. Rondă, nr. 8bis, sector 2, Bucuresti, pe o durată de 6 zile.
Perioada de desfășurare a cursului va fi: 16-18 si 23-24 martie 2012
Examenul de absolvire va avea loc pe data de 24 martie 2012.

Cursul de formator organizat de Schultz Consulting este construit după o experiență de 15 ani de training în științe comportamentale aplicate prin metoda experiențială atât în România cât și în Europa.
Cursul proiectează tehnici provenite din școala americană de training combinate cu tehnici europene. Este un curs interactiv, unde orice trainer va avea oportunitatea să reflecte la noi metode și abordări în training. Acest curs oferă participanților un mediu de laborator în care pot lucra pe dezvoltare personală.
Cursul de formator Schultz Consulting abordează învățarea atât din perspective             non-formale cât și din perspective vocaționale la nivel european.

Un alt avantaj al acestui curs este că la sfârșit, absolvenții vor deveni Formatori certificați conform ocupației de Formator din COR cod 242401.

Scop: Dezvoltarea competențelor de formator

Obiectievele cursului:
La sfârșitul cursului participanții vor fi capabili să:
-caracterizeze situații de învățare la adulți,
-își identifice propriul stil de învățare,
-identifice diferența dintre andragogie și pedagogie,
-identifice formele de educație definite la nivel european,
-identifice diferențele dintre educație, învățare, training, coaching, tutoriat și mentorat,
-caracterizeze modul în care învață adulții,
-realizeze o analiză a nevoilor de training,
-conștientizeze tipurile de bariere în situații de învățare și modul de gestionare a lor,
-stabilească obiective de învățare,
-selecteze conținuturi pentru o sesiune de training,
-identifice elementele dinamicii grupurilor în învățare (Model Schultz)
-proiecteze o teorie de învățare într-o paradigmă,
-elaboreze metodele unei sesiuni de training în funcție de obiective
-demonstreze abilități de adresare a întrebarilor în debriefing,
-aplice 3 tipuri de strategii de debriefing (KOLB, EIAG, ORID)
-construiască un program de training în funcție de unități, sesiuni si module,
-ofere și să primească feed-back comportamental,
-elaboreze un studiu de caz, fishbowl, experiență structurată,
-aplice metode de învățare,
-susțină o prezentare eficientă,
-conducă un proces de învățare aplicat,
-selecteze, elaboreze și adapteze resursele de învățare conform planului de organizare,
-aplice metodologia de certificare a resurselor umane și autorizare a furnizorilor de training,
-evalueze rezultatele învățării și să aplice instrumente de evaluare,
-elaboreze și să negocieze o oferta de training,

BENEFICII:

1. Participanții beneficiază de un serviciu marca Schultz Consulting, o companie serioasă și credibilă pe piața furnizorilor de training, cu experiență în realizarea standardelor ocupationale în proiecte finanțate de Uniunea Europeană.
2. Cursul a fost absolvit de peste 1000 de participanți care provin de la principalii actori ai pieței de training.
3. Curs interactiv axat pe probleme practice și instrumente eficiente la standarde de excelență.
4.  Competențe dobândite într-o atmosferă plăcută și relaxată la un preț corect
5.  Participanții vor deprinde cele mai eficiente și moderne metode trening.
6.  Participantul va fi pus în situația de a găsi soluții la probleme reale românești.
7. Participanții au șansa să interacționeze cu un Trainer cu o vastă experiență practică în diferite domenii, care va împărtăși câteva soluții pentru situații dificile.
8.  Participanții vor primi suport de curs și fise de lucru pentru aplicații.
9. Participanții se vor consulta cu trainerul în vederea realizării lucrării practice pentru examenul de absolvire.
10. Absolvenții examenului final vor primi certificat recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei și CNFPA și supliment descriptiv cu competențele dobăndite în conformitate cu ocupatia de Formator, cod 242401 din COR.
11. Participanții vor beneficia de 2 pauze de cafea/zi si masa de pranz.
12. Absolvenții vor avea oportunitatea de a aplica pentru poziții de formator, plătite cu onorarii atractive în cadrul proiectelor finanțate prin Programele Uniunii Europene.

In urma absolvirii acestui curs, veți primi certificat de formator recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.
Certificatul vă recunoaște competențele necesare practicării meseriei de formator - cod COR 242401.

Alături de certificatul CNFPA, fiecare participant va primi și un certificat Europass.
 
Acesta cuprinde 2 pagini și furnizează informații despre:
- competențele dobândite de titularul certificatului de formare profesională;
- categoriile de ocupații accesibile titularului de certificat;
- instituțiile emitente și de acreditare;
- nivelul certificatului;
- modalitățile de obținere;
- condițiile de admitere și căile de acces la urmatorul nivel de educație;
- centrele naționale de referință;

TEMATICĂ:
Cursul cuprinde următoarele module:

1.   Invățarea la adulți
Definitia invățării, tipuri de invățare, mediul de invățare, analiza unei experiențe de invățare, identificarea propriului stil de invățare

2.   Metode și tehnici de învățare
Metode axate pe participant, metode axate pe formator, promovarea invățarii prin dinamica de grup,
(Competenta 4 - Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare)

3.   Planificarea învățarii
Definirea obiectivelor formării, Proiectarea activităților de formare, Construirea situațiilor de învățare, Pregătirea suportului de curs și a materialelor auxiliare, Analiza nevoilor de formare, Stabilirea profilului participantului, Pregătirea planului de invățare, Redactarea ofertei de formare, promovarea ofertei de formare, Structura programului de formare.
(Competenta 1 - Pregătirea formării, Competenta 5 - Marketing-ul formarii, Competenta 6 - Proiectarea programelor de formare)

4.   Realizarea activităților de formare
Informarea participanților privind activitățile de formare, Motivarea participanților la formare, Facilitarea activităților de învățare, Rezolvarea conflictelor, Oferirea de feed-back participanților la formare, Adresarea intrebărilor pentru reflecție, Includerea participanților în procesul de învățare, Gestionarea controlului în învățarea interactivă.
(Competența 2 - Realizarea activităților de formare)

5.   Organizarea sesiunii de instruire
Organizarea activităților de formare, Organizarea spațiului în care are loc formarea, Negocierea programului de formare, Constituirea unităților de lucru, Asigurarea facilităților suplimentare, Constituirea și gestionarea echipelor de formatori.
(Competenta 7 - Organizarea programelor și a stagiilor de formare)

6.   Evaluarea formării
Aplicarea probelor și instrumentelor de evaluare, Metode de evaluare, Obiectivele evaluării, Evaluarea sesiunii de formare, Elaborarea portofoliului de evaluare, Evaluarea eficienței programelor de formare, Revizuirea  programelor de formare, Promovarea criteriilor și sistemelor de asigurare a calității.
(Competenta 3 – Evaluarea participanților la formare, Competenta 8 – Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare)

În final fiecare participant va avea oportunitatea de a planifica și susține o sesiune de training interactiva de 20 minute pentru colegii săi, după care va primi feed-back de la colegi, referitor la impactul acestei sesiuni. De asemenea va primi feed-back constructiv din partea trainerului.
Această sesiune este foarte utilă pentru participant deoarece îi oferă o imagine a propriului stil de abordare a training-ului.   
PREZENTARE  TRAINER:

Marius Donțu

Acționar majoritar și Manager general la Schultz Consulting, de profesie jurist, are 20 ani experiență în management de proiect pentru companii, structuri guvernamentale, Programe ale Uniunii Europene, Programe ale Băncii Mondiale, Programul Națiunile Unite pentru Dezvoltare, Programe guvernamentale.

A desfășurat proiecte internaționale cu parteneri din Germania, Finlanda, Danemarca, Franța, Marea Britanie, Polonia, Portugalia.

Trainer certificat la nivel național și internațional, are o experință de peste 18 ani în training, perioadă în care a dezvoltat numeroase programe de training în diferite domenii, perfect adaptate cerințelor clienților: comunicare, customer care, resurse umane, formare de formatori, managementul timpului, leadership, etc.

Marius Donțu a avut oportunitatea de a lucra, de-a lungul timpului, în echipe internaționale, atât ca manager de proiect, cât și ca trainer format la scoala americană.

Este specializat în sisteme europene de evaluare a competențelor în urma cursurilor absolvite în Austria și a experienței de lucru cu traineri din Europa.


PERIOADA DE DESFĂȘURARE:
6 ZILE, Prima parte: 16-18 martie și partea a doua : 23-24 martie 2012
La sfârsitul cursului fiecare participant va susține o sesiune de training de 20 minute.

Examenul de absolvire se va desfășura Luni,  24 martie 2012 și va consta   într-o probă practică (realizarea unui plan de lecție) și o probă teoretică (test grilă).

La examenul de absolvire va fi prezentă o Comisie de evaluare formată din evaluatori ai  Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților.

GRUP ȚINTĂ:  12-14 persoane

LOCUL DE DESFĂȘURARE:
Sediul Schultz Consulting: str. Rondă, nr. 8bis, sector 2, București

TAXĂ DE PARTICIPARE:
Taxa de participare este 1400 RON/participant (1200 ron taxă curs și 200 ron taxă examen absolvire), și se va achită până la data de 13 martie 2012.
Taxa de participare acoperă costurile cu privire la traineri, pauzele de cafea și masa de prânz, materiale, testele intermediare și examenul de absolvire.


EARLY BOOKING
Pentru plata integrală a taxei de curs până la 20 februarie 2012
se oferă o reducere de 200 lei.

Participații la alte cursuri marca Schultz Consulting beneficiază de o reducere de 10% din pretul cursului.

Oferim discount pentru grupuri mai mari de 3 persoane.

                          REDUCERILE NU SE CUMULEAZĂ


Taxa se poate achita în doua transe
(50% înainte de începerea cursului și 50% înainte de examenul de absolvire).

Taxa de participare nu conține TVA,
pentru că Schultz Consulting nu este plătitoare de TVA.


CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

Pentru a vă înscrie la curs vă rugăm să ne transmiteți următoarele documente:
1.   copie carte de identitate;
2.   copie diplomă de licență;
3.   fișa de înscriere completată și semnată (se descarcă de pe site-ul nostru   
www.schultz.ro)
4.   copie certificat de căsătorie (în cazul doamnelor care și-au schimbat numele după căsătorie);
5.   copia unui document care atestă achitarea taxei de participare.


Persoanele interesate vor trimite documentele necesare înscrierii până la data de
13 martie 2012 la adresa alina.mihalache@schultz.ro sau fax: 021.315.65.48.

Pentru informații suplimentare despre curs vă rog să o contactați pe
Dna. Alina Mihalache, tel: 0728.16.33.03.

Înscrierile se fac în ordinea primirii fișelor până la completarea locurilor.